Thông tin thanh toán

1. Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
– Số tài khoản: 0061000316713
– Chủ tài khoản: Lưu Trung Thắng
– Chi nhánh: Nha Trang

2. Ngân hàng quân đội (MB Bank)
– Số tài khoản: 8011100021111
– Chủ tài khoản: công ty TNHH công nghệ Linh Quang
– Chi nhánh: Nha Trang

3. Ngân hàng công thương Việt Nam (Vietinbank)
– Số tài khoản: 112000103438
– Chủ tài khoản: công ty TNHH công nghệ Linh Quang
– Chi nhánh: Khánh Hòa